İş Yeri Açma Ruhsatı
İş Yeri Açma Ruhsatı

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuruları için gerekli belgeler konusunda ilgilisi bilgilendirilir, bu belgeler ile ilgilisinin müracaat başvurusu alınabilir.

Mevcut müracaatın durumu hakkında bilgi verilebilir, ruhsat müracaatında gerekli belgelerin temini ile ilgili bilgi verilir.

Mesul Müdürlük Belgesi için ön bilginin verilmesi ve başvurunun kabulü yapılır.