BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULURBASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR

             Son günlerde kimi şahıslar tarafından kamuoyu önünde yalan yanlış beyanlarla "Sahil Yolu Projesi" konusunda halkımız yanıltılmaya çalışılmaktadır. 

             Basında yer alan yalan yanlış ve karalayıcı basın açıklamaların aksine "Sahil Yolu Projesi" hem Kahta Belediyesi ve hem de Kahta halkı için hayati derecede önem arz etmektedir. Belediye bütçesinin bu projeyi hayata geçirme konusunda uygun olmamasından ötürü bu projenin hayata geçirilmesi hususunda Kahta Kaymakamlığı ile istişare ve görüşmeler yapılmış ve bu konuda Kahta Kaymakamlığı ile yazışmalar yapılmıştır. Kahta Kaymakamlığı ile yapılan yazışma aşağıya sunulmuştur.

              Ayrıca projenin geçirileceği yerdeki taşınmazların kamulaştırılması amacıyla kamu yararı kararları alınmış ve taşınmazlardan iki tanesi Belediyemiz tarafından kamulaştırılmış ve bedelleri de sahiplerine peşin ödenmiştir.

             Geri kalan taşınmazlar için alınan kamu yararı kararları muhalefetin de oyları ile Belediye Encümenince oy birliğiyle geri alınmış ve iptal edilmiştir. 

             Kimi şahısların kamuoyunu yanıltıp ve bir karalama siyaseti içine girmesi manidardır. Belediye Encümeni (Enver DİNÇER ve Abdulkadir AYDIN dahil olmak üzere), "Sahil Yolu Projesi"nin geçeceği yerdeki taşınmazlar için daha önce alınan kamu yararı kararlarının geri alınması oybirliğiyle alınmış olup ilgili encümen kararları aşağıya sunulmuştur.

             Yukarıda da belirttiğimiz üzere "Sahil Yolu Projesi"ni çok önemsediğimizi defaaten belirtir, Kahta Kaymakamlığı ile yapılan yazışmada da kamulaştırılan ve bedelleri peşin ödenen ve şimdi mülkiyeti Belediyemize mal edilen iki adet taşınmazı da "Sahil Yolu Projesi"ne bedelsiz tahsis edileceği hususu;. 

              Saygıyla değerli halkımızın ve basının bilgisine sunulur.

 

   Mehmet Rujda SELÇUK                                                    

Kahta Belediye Başkan Yardımcısı

© Copyright 2019 | Kahta Belediyesi
developed by